บทบาทของ ชิปปิ้งจีน ที่เป็นมากกว่าแค่ผู้จัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Last updated: 27 ก.ค. 2566  |  509 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชิปปิ้งจีน

ความท้าทายของการขนส่งของจีนในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันในปัจจุบันทำให้ ชิปปิ้งจีน จึงขยายไปไกลมากกว่าการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศจีนและไทย  บทบาทใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบการให้บริการ สั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง มีตั้งแต่การประกันคุณภาพไปจนถึงการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากร บริษัทรับส่งสินค้าระหว่างประเทศเหล่านี้ให้บริการที่หลากหลายขึ้น  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการให้ตรงจุดและช่วยให้มั่นใจถึงการดำเนินงานที่ราบรื่นและยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก 

5 บทบาทสำคัญของ ชิปปิ้งจีน ที่นอกเหนือจากหน้าที่หลักในการขนส่ง

ชิปปิ้งจีน มีหน้าที่หลักในการจัดส่งสินค้าและโภคภัณฑ์ระหว่างจีนและไทย  ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากหน้าที่หลักในการขนส่งสินค้าแล้ว การสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง ยังมีบทบาทสำคัญอื่นๆ อีกหลายประการในบริบทของเศรษฐกิจจีน ไทย และ การค้าโลก ต่อไปนี้คือบทบาทสำคัญเพิ่มเติมอีก 5 ประการของชิปปิ้ง ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆขับเคลื่อนและเติบโต

1. บริการขนส่งภายในประเทศ

นอกเหนือจากการขนส่งระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยแล้ว บริษัทขนส่งของจีนยังมีบทบาทสำคัญในการประสานงานด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ  รวมถึงการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพจากผู้ผลิตไปยังคลังสินค้า  และมีวิธีการจัดการสินค้าอย่างถูกต้อง  จัดหาวิธีการขนส่งสินค้าอย่างเหมาะสมเพื่อให้ไปถึงปลายทาง 
 • ชิปปิ้งจะทำหน้าที่ในการจัดหาและจัดการเครือข่ายการขนส่งที่กว้างขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น เรือ , รถบรรทุก , รถไฟ และเที่ยวบินภายในประเทศ เพื่อทำให้สินค้าเคลื่อนย้ายไปยังจุดหมายปลายทางทั่วทุกแห่งภายในประเทศได้อย่างราบรื่น  ปรับปรุงวิธีการและเส้นทางการจัดส่งให้คุ้มค่า ทันเวลากับความต้องการของคุณ
 • เลือกใช้วิธีการทำงานที่ช่วยประสานงานอย่างรอบคอบ การวางแผนเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการสินค้าอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะไปถึง และอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ในเวลาที่พอเหมาะพอดี โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ซับซ้อน  ชิปปิ้งที่เก่งจะมีการออกแบบเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดเวลาขนส่ง , ลดความล่าช้า และ ลดความแออัดของระบบการขนส่งได้เป็นอย่างดี
 • สร้างบริการแบบ Last-Mile Delivery หรือ การจัดส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง นี่เป็นวิธีการขยายฐานการให้บริการในส่วนของการจัดส่ง  เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถึงปลายทางของการบริโภค ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซ โดยผู้จัดส่งอาจมีการโทรแจ้งผู้รับล่วงหน้า ว่าจะมีสินค้าหรือพัสดุมาส่งวันไหนเวลาใด เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคปลายทางเตรียมรับพัสดุ วิธีนี้จะช่วยลดความเสียหายหรือการสูญหายในกระบวนการจัดส่ง โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นสินค้าขนาดใหญ่อาจต้องมีการแจ้งให้ผู้รับปลายทางจัดเตรียมสถานที่ในการวางสินค้าได้อย่างเหมาะสม   

2. การประกันคุณภาพและการควบคุม

บริษัทชิปปิ้งมีบทบาทสำคัญในการประกันและควบคุมคุณภาพการ สั่งสินค้าจากจีน อีกด้วย ก่อนจัดส่งผลิตภัณฑ์ ชิปปิ้งจะมีทีมงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้า ตรวจสอบคุณภาพ และตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม มาตรการเหล่านี้มีความสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งและรักษาความสมบูรณ์ของคุณภาพของสินค้า

การประกันและควบคุมคุณภาพเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญที่บริษัทขนส่งดำเนินการ เพื่อรักษาชื่อเสียงของสินค้าส่งออกของจีนและรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า
 • การตรวจสอบก่อนการจัดส่ง ทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียด  เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่จะดำเนินการจัดส่งมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและอยู่ในสภาพดี และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่ระบุก่อนจัดส่ง ลดความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างคู่ค้า
 • การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ง ป้องกันความเสียหายและความสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
 • การควบคุมอุณหภูมิสำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย ชิปปิ้งจะจัดเตรียมวิธีการรับมือการสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิในระหว่างการขนส่งด้วยการจัดหาเครื่องทำความเย็นเพื่อคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับสินค้าแต่ละประเภท เช่น ยา และของเน่าเสียง่าย  นี่คือกระบวนการรักษาความสมบูรณ์ของสินค้าให้ถึงมือผู้รับ

3. การอำนวยความสะดวกทางศุลกากร

การจัดการกับความซับซ้อนของกฎระเบียบทางศุลกากรเป็นความท้าทายที่สำคัญในการค้าระหว่างประเทศ บริษัทชิปปิ้งจีนให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังในด้านนี้ โดยให้บริการทุกขั้นตอนที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้ามากที่สุด เพื่อให้กระบวนการในการจัดส่งราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 • ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสาร ช่วยธุรกิจในการกรอกและส่งเอกสารศุลกากรที่จำเป็นทั้งหมดตามหลักปฏิบัติกฎระเบียบการส่งออก , ข้อกำหนดด้านภาษี และกฎศุลกากรอื่นๆ สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด อันจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็น
 • การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะติดตามและอัพเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกฎระเบียบทางศุลกากรและข้อกำหนดด้านอากรที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจได้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดอย่างถูกต้อง 
 • การคำนวณอากรและภาษี ชิปปิ้งที่มีประสบการณ์อาจเสนอบริการในการคำนวณอากรและภาษี ทำให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์ต้นทุนและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นหรือสูงเกินเกณฑ์ปกติ อันจะส่งผลต่อต้นทุนของสินค้าที่สูงขึ้นนั่นเอง 

4. คลังสินค้าและการจัดเก็บ

คลังสินค้าและการจัดเก็บเป็นอีกหนึ่งบริการที่สำคัญของบริษัทชิปปิ้งสินค้าจากจีน บริษัทจะดำเนินการในการสร้างเครือข่ายคลังสินค้าที่กว้างขวางทั่วประเทศ ให้บริการจัดเก็บสินค้าก่อนการจัดส่ง  ตัวแทนเหล่านี้จะเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 • การจัดการคลังสินค้า ชิปปิ้งที่เชี่ยวชาญจะจัดการสร้างเครือข่ายคลังสินค้าขนาดใหญ่ นำเสนอวิธีการจัดเก็บสินค้าที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลรักษาสภาพของสินค้าให้คงเดิมจนถึงมือผู้รับ 
 • การจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยระบบการติดตามสินค้าขั้นสูง ชิปปิ้งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดสรรวิธีการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง ควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสินค้าใช้งานหรือจัดส่งให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสต๊อก ลดต้นทุนการจัดเก็บ และรับประกันการส่งมอบสินค้าได้ทันเวลา สิ่งที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในธุรกิจและช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ 
 • บริการเสริม บางส่วนให้บริการเพิ่มเติม เช่น การหยิบสินค้าตามออร์เดอร์ การบรรจุหีบห่อใหม่ หรือการติดฉลาก เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และประหยัดเวลาและทรัพยากรของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

5. บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

บริษัทชิปปิ้งจะให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่ยังใหม่กับโลกแห่งการค้าระหว่างประเทศ ด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งที่ดีที่สุด เส้นทางที่ประหยัดต้นทุน ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ และตัวเลือกการประกัน นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำในการจัดการกับกฎระเบียบในท้องถิ่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแนวโน้มของตลาด ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าชิปปิ้งมีทักษะและมีความเป็นมืออาชีพมากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าเราควรเลือก ชิปปิ้งจีน เจ้าไหนดี ที่รับมือกับความซับซ้อนของการค้าโลกในแง่มุมของความเป็นจริง เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมธุรกิจของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการขนส่งและลอจิสติกส์ ให้คำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้ บรรทัดฐานการบรรจุหีบห่อ และวิธีการขนส่ง
 • ที่ปรึกษาด้านกฎระเบียบ  ด้วยความรู้มากมายเกี่ยวกับกฎระเบียบในท้องถิ่นและกฎระหว่างประเทศ ชิปปิ้งจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนทางกฎหมาย
 • การจัดการความเสี่ยง บริษัทขนส่งและนำเข้าสินค้าจากจีนช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของตน และแนะนำกลยุทธ์ในการบรรเทาผลกระทบที่มีประสิทธิภาพการสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง เป็นฟันเฟืองสำคัญในวงล้อของการค้าโลก โดยให้บริการที่หลากหลายนอกเหนือจากการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าไม่เพียงแต่การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น การควบคุมคุณภาพ การอำนวยความสะดวกด้านศุลกากร คลังสินค้า และการให้คำแนะนำที่มีคุณค่ากับธุรกิจอีกด้วย บทบาทที่หลากหลายเหล่านี้  ทำให้ ชิปปิ้งจีน เป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ในโลกของการค้าระหว่างประเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจและรับมือกับความท้าทายของการขนส่งทั่วโลก

7 ทักษะขั้นสูงของบริษัท ชิปปิ้งจีน ที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณได้

จะเห็นได้ว่าทักษะความสามารถของ ชิปปิ้งจีน มีความสำคัญอย่างมากต่อความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในปัจจุบัน การค้าระหว่างประเทศกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความต้องการสินค้าจากจีนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทชิปปิ้งสินค้าจากจีนมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการไทย แต่ทั้งนี้การจะตัดสินใจเลือก ชิปปิ้งจีน เจ้าไหนดี ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราควรจะต้องพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการและให้ความสำคัญกับประสบการณ์และทักษะในการจัดการ เพื่อรับมือกับเรื่องไม่คาดคิด

ต่อไปนี้คือ 7 ทักษะขั้นสูงของบริษัทชิปปิ้งที่ทำหน้าที่ สั่งสินค้าจากจีน และให้บริการจัดสิ่งมายังประเทศไทย ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณ
 1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน  บริษัทชิปปิ้งสินค้าจากจีนที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นอย่างดีจะช่วยผู้ประกอบการไทยในการขนส่งสินค้าจากจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลา
 2. มีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง บริษัทชิปปิ้งสินค้าจากจีนที่ดีต้องมีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ เครือข่ายพันธมิตรเหล่านี้จะช่วยให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 3. มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าจากจีน ทีมผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้กระบวนการสั่งซื้อสินค้าจากจีนราบรื่น ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
 4. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทชิปปิ้งสามารถติดตามสถานะการขนส่งสินค้าได้อย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลการขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการไทยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 5. มีบริการที่ครอบคลุม เช่น บริการรับสินค้าจากโรงงานจีน บริการขนส่งสินค้าจากจีนไปยังประเทศไทย บริการเคลียร์ภาษีศุลกากร บริการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ฯลฯ
 6. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าจากจีนที่ถูกลง บริษัทชิปปิ้งสินค้าจากจีนที่ดีควรมีอัตราค่าบริการที่ต่ำ และอาจมีตัวเลือกของการจัดส่งแบบพรีเมี่ยมเพื่อเสนอทางเลือกที่แตกต่างให้กับผู้ใช้บริการ  แต่ทั้งนี้แม้อัตราค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจะถูกกว่าเจ้าอื่นแต่ต้องมีมาตรฐานและการรับรองคุณภาพการดำเนินการที่ดีสมราคา  
 7. มีบริการหลังการขายที่ดี คุณสมบัติในข้อนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถวางแผนเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


จะเห็นได้ว่าทักษะขั้นสูงของบริษัท ชิปปิ้งจีน ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบการไทยควรเลือกบริษัทชิปปิ้งที่มีทักษะขั้นสูงเหล่านี้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเกิดขึ้นและดำเนินธุรกิจไปอย่างราบรื่นเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ชิปปิ้งจีน ให้บริการที่เชื่อถือได้ ครอบคลุมทุกรายละเอียดเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยจีน 

จะเห็นได้ว่าในยุคนี้การสั่งสินค้าจากจีน ทำได้ง่ายขึ้นมา ด้วยทักษะความสามารถของบริษัทชิปปิ้งผู้รับหน้าที่ในการจัดหาสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าที่คุณต้องการจากประเทศจีน  นอกจากนี้ยังมีการให้บริการอื่นๆที่ครอบคลุมทุกรายละเอียดเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  เนื่องจากฐานการผลิตในประเทศจีนค่อนข้างหลากหลาย ก่อนนำเข้าสินค้าเรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้ ดังนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการชาวไทยก็จะต้องมีทักษะมากพอที่จะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อเสนอขายให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย นอกเหนือจากระบบการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ยอดเยี่ยมแล้ว ชิปปิ้งที่ดีจะต้องมีระบบบริการยังครอบคลุมฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุด ด้วยเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป ผู้ส่งสินค้าระหว่างประเทศเหล่านี้นำเสนอบริการที่หลากหลาย รวมถึงการประกันคุณภาพและการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากร เพื่อให้การดำเนินงานของซัพพลายเชนเป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในอนาคต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้