นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกต้อง

Last updated: 2021-02-13  |  905 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกต้อง

 

นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกต้อง

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการควรรู้ Incoterms ทุกครั้ง โดยจะอยู่
ในใบเสนอราคาของทางร้านค้าจีน/ผู้ขายที่จีนจะกำหนด
มาเลยว่า สินค้าที่ทางร้านขายนั้น เป็นสินค้าอะไร ราคาเท่าไหร่
ซึ่งส่วนมากแล้ว Incoterms ที่เรามักจะเจอกันบ่อยนั้น จะเป็น
EXW, FOB, CFR และ CIF

EXW หมายถึง ร้านค้าหรือผู้ขาย ขายสินค้าที่ราคาหน้าโรงงานและไม่รับผิดชอบเรื่องการขนส่ง
จนกระทั่งการบรรจุสินค้าขึ้นรถ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนำเข้า ต้องจัดการในเรื่องคนดูแลเอง
ทั้งหมด จนกว่าจะถึงสถานที่รับสินค้าของตนเอง

FOB หมายถึง ร้านค้าหรือผู้ขาย ขายสินค้ารวมทั้งราคาของค่าขนส่งจนถึงท่าเรือที่จีนแล้วนั้น
รวมถึงความรับผิดชอบของสินค้าของร้านค้า จะหมดลงเมื่อสินค้าได้ถูกวางบนตัวเรือ หลังจาก
ที่สินค้าได้ถึงท่าเรือแล้วนั้น ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนำเข้า ต้องจัดการในเรื่องหาคนมาดูแลเอง
ทั้งหมด จนกว่าจะถึงสถานที่รับสินค้าของตน

CFR, CIF หมายถึง ร้านค้าหรือผู้ขาย ขายสินค้ารวมทั้งขนส่งจนถึงท่าเรือที่ไทย รวมถึง
ความรับผิดชอบของสินค้าของร้านค้า จะหมดลงเมื่อสินค้าได้ถูกวางบนตัวเรือ หลังจากที่สินค้า
ถึงที่ท่าเรือไทยแล้ว ลูกค้าที่นำเข้าจะต้องจัดการคนมาดูแลเองทั้งหมด จนกว่าจะถึงสถานที่
รับสินค้าของตน โดย CFR จะไม่มีประกัน แต่ CIF จะรวมประกันมาด้วยแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าแบบถูกต้อง สามารถแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
1) ค่าใช้จ่ายจากประเทศต้นทาง อาทิ ค่ายกตู้ ค่ารถ ค่าดำเนินการพิธีการศุลกากรขาออก ค่าเอกสาร และอื่นๆ
2) ค่าใช้จ่ายระหว่างประเทศ อาทิ ค่าเฟรท หรือค่าระวาง โดยคิดอ้างอิงจาก น้ำหนักและปริมาตรของสินค้า
3) ค่าใช้จ่ายของประเทศปลายทาง อาทิ ค่ายกตู้ ค่าเปิดตู้ ค่ารถ ค่าเอกสาร ค่าดำเนินการพิธีการศุลกากรขาเข้า และอื่นๆ

ในส่วนกรณี EXW แสดงว่า ค่าใช้จ่ายที่ผู้นำเข้าต้องชำระ จะมีทั้ง 1) + 2) + 3)
ส่วนกรณี FOB ค่าใช้จ่ายจะมีเพียง 2) + 3) แต่ถ้าเป็น CFR, CIF จะเหลือแค่ 3)

Powered by MakeWebEasy.com